Kwaliteit
test
Kwaliteit in wat we ondernemen

Kwaliteit staat voor Quantore centraal. Om het kwaliteitsdenken structureel te waarborgen, hechten we veel belang aan onze ISO certificering. Quantore is in het bezit van het ISO 9001:2008 en 14001:2004 kwaliteitscertificaat.

“De ISO 9001:2008 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat door een organisatie gebruikt kan worden om klanttevredenheid te verhogen. Dit door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving. ISO 9001:2008 kan ook door interne en externe partijen (waaronder certificatie-instellingen) gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie.

“ISO 14001:2004 beschrijft de eisen waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen. Op basis van ISO 14001:2004 wordt gecertificeerd. Toepassing van ISO 14001:2004 leidt tot een goede naleving van wet- en regelgeving en verbetering van milieuprestaties.”
(bron: NEN)

Quantore doet er alles aan om een zo hoog mogelijke kwaliteit van haar operationele processen te realiseren. We hebben onze procedures uitvoerig beschreven en we meten continue de kwaliteit van onze prestaties. Om de tevredenheid onder haar leden te meten, voert Quantore jaarlijks een ledentevredenheidsonderzoek uit. Op basis van de resultaten van dit onderzoek worden jaarlijks verbeterdoelstellingen en concrete actiepunten geformuleerd.

Voor de ISO 14001:2004 certificering heeft Quantore een milieuplan opgesteld. Hierin staan concrete doelstellingen en verbeteracties om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Door de verhuizing naar de nieuwbouw zijn we in staat ook hier belangrijke vooruitgang te boeken.